All Nokia Mobile Price in Bangladesh 2020

Nokia Mobile Prices in Bangladesh 2020 Price RAM Storage
Nokia 125 BDT 1,932 4MB 4MB
Nokia 150 2020 BDT 2,856 4MB 4MB
Nokia 5310 2020 BDT 3,864 8MB 16MB
Nokia C2 Tennen BDT 5,796 2GB 16GB,32GB
Nokia C5 Endi BDT 14,112 3GB 64GB
Nokia C2 Tava BDT 9,408 2GB 16GB,32GB
Nokia 1.3 BDT 9,156 1GB 16GB
Nokia C2 BDT 5,796 1GB 16GB